A A A

Od listopada można składać wnioski o wydanie zgierskiej e-migawki. Całkowite przejście na elektroniczną kartę zastępującą papierową migawkę ma nastąpić w marcu 2016 r.

migawka

Wnioski o wydanie zgierskiej migawki elektronicznej można składać poprzez stronę www.migawka.lodz.pl/application lub w wersji papierowej w biurze Miejskich Usług Komunikacyjnych (pl. Kilińskiego 8).

Drobną zmianą w taryfie MUK jest zastąpienie biletów okresowych miesięcznych i 3-miesięcznych odpowiednio biletami 30-dniowymi i 90-dniowymi. Dzięki temu bilet będzie ważny od dnia zakupu (bądź daty ustalonej przez podróżnego) nie tylko do końca danego miesiąca, ale przez cały okres, który obejmuje dana cena.

Zgierska e-migawka jest elementem tego samego systemu co karta łódzka. Na obu kartach można zapisać cztery różne bilety: zgierskie, łódzkie, pabianickie oraz WBA.

Szczegóły na stronie www.muk.zgierz.pl/e-migawka

.