A A A

Parking przy ul. 3 Maja i M. Szwarca czeka przebudowa. Do końca października spółka MPGK wyremontuje miejsca parkingowe oraz nawierzchnię ul. Szwarca.

parking3maja

Urząd Miasta Zgierza uprzedza, że prace będą prowadzone odcinkami, z dopuszczeniem części parkingu do eksploatacji, z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa. - Ze względu na położenie parkingu w centrum miasta i jego duże znaczenie dla obsługi mieszkańców liczymy na szybkie i sprawne przeprowadzenie remontu przez Spółkę - informuje Wydział Inwestycji i Rozwoju UMZ.

.