A A A


Projekt "Działaj, pisz, czytaj - warsztaty dla młodzieży i stworzenie portalu młodych zgierzan"
 dobiegł końca. Grupa młodzieży, która otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z Programu "Młodzież w Działaniu" 15 stycznia 2010 oficjalnie podsumowała realizację projektu i pokazała miastu serwis ezg.info.pl - owoc trwającej od września 2009 inicjatywy.

Ilona Majewska, Krystian i Sebastian Śmiałek oraz Justyna Zielińska podjęli próbę stworzenia w Zgierzu interesującej alternatywy dla młodych zgierzan, stworzenia przestrzeni dla wymiany informacji, ale również myśli i opinii.

- Czas tworzenia ezg.info to nie tylko lekcja jak realizować projekt, ale też czego nie robić przy kolejnych. Dla mnie to potwierdzenie jak ważna w pracy w grupie jest komunikacja i wspólna wizja celu. Program Młodzież w działaniu daje możliwość sprawdzenia swojej kreatywności, kompetencji organizacyjnych, jednakże najważniejsza jest próba relacji pomiędzy ludźmi. Sfinalizowanie projektu jest równocześnie rozpoczęciem budowania wspólnej linii portalu. Moim marzeniem jako redaktor naczelnej jest, aby w przestrzeni ezg.info nigdy nie zabrakło powietrza dla twórczych ludzi o różnorodnych poglądach, aby poglądy te potrafili przedstawić w błyskotliwych i wartościowych materiałach. - mówi Ilona, współrealizatorka oraz pierwsza Redaktor Naczelna serwisu.

Projekt zawarł w sobie trzy części: spotkania informacyjne z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, warsztaty dziennikarskie oraz stworzenie ezg.info.pl. Każda z tych części wymagała dużego wkładu pracy, energii, ale przynosiła dużo satysfakcji i radości po każdej udanej próbie.

Dziś koniec naszego "Działaj, pisz, czytaj..." staje się początkiem czegoś zupełnie nowego. Redakcja, która liczy obecnie 12 osób, czeka na kolejnych (chcących współpracować przy prowadzeniu serwisu) zgierzan.

- Cieszymy się, że tak duża liczba młodych ludzi (ok.700 osób) mogła usłyszeć o naszym pomyśle, o możliwościach jakie niesie ze sobą program. Jeśli jesteś młody, masz pomysły i dużo energii do podejmowania nowych wyzwań to uważam, że program "Młodzież w Działaniu" będzie dla ciebie strzałem w dziesiątkę - dodaje Justyna, koordynatorka projektu. - warto szukać, warto próbować, bo może się okazać, jak w naszym przypadku, że czasem się udaje.

.