A A A

Zgierscy radni i radne wracają po wakacjach do pracy. Prezentujemy harmonogram i tematy podejmowane podczas sierpniowych komisji Rady Miasta Zgierza, których posiedzenia odbywają się w UMZ.
umz zgierz
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
17 sierpnia 2015 r., godz. 15.00, sala 110
 1. Informacja Dyrektora Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu na temat możliwości utworzenia Poradni Pulmonologicznej w MZPR.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji od początku kadencji.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
19 sierpnia 2015 r., godz. 16.00, sala 110
 1. Informacja nt. remontów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.
 2. Informacja na temat realizacji projektu "Szlakiem Architektury Włókienniczej Zgierza" - Rewitalizacja cz. II.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji od początku kadencji.
Komisja Spraw Obywatelskich
20 sierpnia 2015 r., godz. 16.00, sala 110
 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji od początku kadencji.
Komisja Inicjatyw Gospodarczych
20 sierpnia 2015 r., godz. 17.00, sala 110
 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji od początku kadencji.
Komisja Rewizyjna
24 sierpnia 2015 r., godz. 15.00, sala 110
 1. Informacja na temat warunków rozwiązania umowy z byłym prezesem spółki MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu - panem A. Kacprzyckim.
 2. Analiza działalności Spółki MPGK Sp. z o.o.
 3. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji od początku kadencji.
 4. Bieżąca analiza zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza wydanych w okresie pomiędzy posiedzeniami Komisji.
Komisja Statutowo-Prawna
24 sierpnia 2015 r., godz. 16.15, sala 110
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na kolejną sesję RMZ.
 2. 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji od początku kadencji.
Komisja Budżetu i Finansów
25 sierpnia 2015 r., godz. 16.15 , sala 110
 1. Informacja o sytuacji finansowej spółek z udziałem miasta Zgierza: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zgierzu oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Zgierzu.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji od początku kadencji.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
26 sierpnia 2015 r., godz. 16.15, sala 110
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał i zarządzeń zgłoszonych do Komisji.
 2. Informacja o sytuacji finansowej spółek z udziałem miasta Zgierza: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zgierzu oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Zgierzu.
 3. Informacja z działalności Zespołu ds. wypracowania rozwiązań w zakresie rozwoju i funkcjonowania Targowiska Miejskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji od początku kadencji.
.