A A A
 

24 lutego 2011 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się VI sesja Rady Miasta Zgierza.
 
 
Prezentujemy porządek obrad sesji oraz projekty uchwał przekazane pod obrady:
 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Uwagi do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z V sesji.

 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

 5. Zapytania mieszkańców.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:


  b) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
  j) zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2011,

  k) zmiany w budżecie miasta Zgierza na rok 2011w zakresie zadań własnych.

 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

 8. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

 9. Informacja na temat zaopatrzenia w energię cieplną budynków administrowanych przez MPGM Sp. z o.o. w Zgierzu (ze szczególnym uwzględnieniem bloków przy ul. Narutowicza 2a i 2b).

 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

 11. Zapytania i wolne wnioski.

 12. Zamknięcie obrad sesji.
źródło: umz.zgierz.pl
.