A A A

1 sierpnia miała miejsce 71. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. O godz. 17.00 na cmentarzu przy ul. P. Skargi władze i mieszkańcy miasta zapalili znicze na grobach zgierzan walczących w powstaniu.

cmentarz powstancy

Udział w powstaniu warszawskim wzięło ok. 50 zgierzan, dziewięcioro z nich zginęło. Na cmentarzu w Zgierzu pochowani są m. in. por. Stanisław Pieczyrak, kpt Mieczysław Rola-Danielewicz, ks. kpt Michał Kliszko oraz Jerzy Kliszko.

O godz. 17.00 wybrzmiały w Zgierzu syreny nawiązujące do Godziny "W".

.