A A A

W ramach budżetu obywatelskiego zgierzanie i zgierzanki będą mogli wybrać projekty o łącznej wartości 0,5 mln zł. Składanie wniosków odbędzie się we wrześniu, zaś głosowanie w połowie października.

budzetobywatelski logo

Mieszkańcy i mieszkanki Zgierza powyżej 16. roku życia będą mogli składać projekty, które zostaną zrealizowane w 2016 roku. Wartość jednego projektu to przynajmniej 1 tys. zł i nie więcej niż 150 tys. zł (30% całej puli budżetu obywatelskiego). Składanie wniosków potrwa od 1 do 30 września i będzie możliwe w 8 punktach w całym mieście.

Zespół ds. realizacji Budżetu Obywatelskiego dokona weryfikacji formalno-prawnej projektów. Następnie zgodnie z harmonogramem wydana zostanie publikacja zawierająca listę wszystkich pozytywnie zweryfikowanych projektów. 12 października rozpocznie się głosowanie, które potrwa do 21 października (łącznie 9 dni). Głosować będą mogły osoby pow. 16. roku życia, przydzielając trzem wybranym projektom odpowiednio: 3, 2 i 1 punkt. Oddawać głos będzie można w tych samych punktach, w których składano wnioski, oraz poprzez internet. 

23 października opublikowane będą wyniki głosowania. Do realizacji w 2016 roku przeznaczone zostaną projekty, które uzyskały największą liczbę punktów aż do wyczerpania 0,5-milionowej puli.

Lista punktów wyznaczonych do składania wniosków i głosowania w ramach budżetu obywatelskiego:

  • Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16
  • Urząd Miasta Zgierza, ul. Popiełuszki 3
  • Straż Miejska, ul. Popiełuszki 3
  • Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mielczarskiego 1
  • Przychodnia Rejonowa, ul. Rembowskiego 36/40
  • Przychodnia Rejonowa, ul. Staffa 10
  • Przychodnia Rejonowa, ul. Fijałkowskiego 2
  • Przychodnia Rejonowa, ul. Łęczycka 24
.