A A A


Ile gmin uchwala programy współpracy i czy są one konsultowane? Ile przeciętnie wynoszą dotacje dla organizacji pozarządowej w mieście i na wsi? Jak wygląda współpraca pozafinansowa?
Portal ngo.pl prezentuje wyniki monitoringu współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku. Wskazują one na znacznie wyższy niż kilka lat wcześniej stopień realizacji zasad współpracy zapisanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jednocześnie porównanie wyników z roku 2008 i 2009 wyraźnie pokazuje, że ten pozytywny trend uległ ostatnio zahamowaniu.
Dane z lat 2004–2006 pochodzą zbadania Barometr Współpracy realizowanego przez StowarzyszenieKlon/Jawor oraz badania SURDAR 2004 realizowanego przez FISE.
Więcej na stronie ngo.pl
EZG.INFO.PL poleca!
źródło: ngo.pl
.