A A A

Większość zgierskich radnych udzieliła absolutorium prezydentowi Przemysławowi Staniszewskiemu podczas czerwcowej sesji Rady Miasta Zgierza. Głosowanie dotyczyło sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok.

absolutorium15

Projekt uchwały dotyczącej udzielenia prezydentowi absolutorium przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Grzegorz Leśniewicz. - Opinia Komisji do sprawozdań jest pozytywna - mówił podczas sesji. - Jest to akt specyficzny ponieważ swoim zakresem obejmuje dzialalność nie tylko aktualnego Prezydenta, ale także jego poprzedniczki. Nie umniejsza to jednak niczemu, a Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium - dodał radny Leśniewicz.

(3:44)

Radny Idzi Antczak w nawiązaniu do pozytywnych opinii RIO przytacza także wskazane uwagi. - Do radnych należy ocena merytoryczna sprawozdania. Inwestycje w 2014 roku były prowadzone w sposób chaotyczny - mówił radny Koalicji Obywatelskiej. Idzi Antczak wskazał na chaotyczność prowadzenia inwestycji w roku 2014 oraz wysokie koszty promocji miasta. Do oceny obecnego prezydenta wpisał także zmiany kadrowe w spółkach miejskich, które zdaniem radnego są niewłaściwe w sytuacji, gdy spółki notują duże straty. - Czy prawdą jest, że w miejskich spółkach, MOSiR, MUK-u zatrudnieni są miejscy radni lub członkowie ich rodzin? Czy był ogłaszany konkurs? - pytał radny. - Dyskutujemy o absolutorium, proszę trzymać się tematu - komentował przewodniczący Rady Miasta, Radosław Gajda.

(4:29)

Wstrzymanie się od głosu zapowiedział Marek Sencerek, wiceprzewodniczący Rady Miasta. - Jesteśmy w trudnej sytuacji jako radni. Nadzór i decyzje w ubiegłym roku podejmowała głównie poprzedniczka prezydenta. Podobnie jak przy przyjmowaniu budżetu, także i teraz wstrzymam się od głosu - przyznał radny Prawa i Sprawiedliwości.

Innego zdania byli radni opozycyjni. - Prezydent Staniszewski był zastępcą prezydent Wieczorek - jest ciągłość władzy - mówił radny Marek Hiliński (PO).  Przewodnicząca Klubu Radnych Przemysława Staniszewskiego, Beata Świątczak zadeklarowała głosowanie za absolutorium. - Byłam przeciwna wydatkom, które proponowała prezydent Iwona Wieczorek. Wszyscy wiemy w jaki sposób podejmowane były decyzje w poprzedniej kadencji. Teraz mamy nowego Prezydenta i wierzę, że kolejny budżet będzie inny i miasto będzie podążało w nowym kierunku - dodała.

Radny Zbigniew Linkowski w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że to absolutorium jest w zasadzie dla byłej prezydent Iwony Wieczorek. - Decyzje Prezydenta możemy oceniać od grudnia br. - dodał. W imieniu Klubu Radnych Koalicja Obywatelska Andrzej Mięsok zwrócił uwagę, że zazwyczaj nowy Prezydent odpowiada za 1/12 roku, ale tutaj jest inaczej. - Panowie Przemysław Staniszewski i Bohdan Bączak pełnili funckję w ubiegłej kadencji i ponoszą pełną odpowiedzialność za wykonanie i cały poprzedni budżet. Nigdy nie słyszałem, aby ktoś zgłaszał sprzeciw wobec planów wydatkowania publicznych pieniędzy. Budżet 2014 r. był zmieniany ok. 90 razy. Kwota na promocję to ok. 600 tys. zł, był to budżet na kampanię wyborczą. Panowie wówczas nie protestowali - mówił radny Mięsok. Zauważył, że względy formalno-prawne się zgadzają, ale celowość wydatkowania środków z budżetu podlega ocenie radnych.

(8:12)

W głosowaniu nad absolutorium "za" było 16 radnych z Klubu Radnych Przemysława Staniszewskiego i PiS. Od głosu wstrzymał się radny Marek Sencerek. Przeciwko (5 głosów) byli radni Koalicji Obywatelskiej oraz niezrzeszeni, wybrani z list PO.
.