A A A

14 czerwca w godz. 8.00-20.00 odbędą się wybory do rad osiedli Nowe Miasto i Chełmy-Adelmówek. Wyłonionych zostanie po 15 radnych w każdej radzie, którzy zdobędą największą liczbę głosów.

rada osiedla

W wyborach do RO Nowe Miasto głosować można w Szkole Podstawowej nr 11 (ul. Dubois 26). O mandaty radnych ubiega się 18 kandydatów i kandydatek. Lista.

Mieszkańcy i mieszkanki osiedla Chełmy-Adelmówek głosować mogą w Starostwie Powiatowym (ul. Sadowa 6a). Zgłoszonych jest 17 kandydatów i kandydatek. Lista.

.