A A A

Przedstawiamy terminarz posiedzeń komisji Rady Miasta Zgierza. Radni i radne będą dyskutować na temat bieżących spraw zgierskiego samorządu oraz uchwał złożonych na majową sesję. Udział w komisjach mogą brać także mieszkańcy i mieszkanki Zgierza.

umz

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - 20 maja 2015 r., godz. 16.00, MOSiR - ul. Wschodnia 2
posiedzenie wyjazdowe do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu

 1. Informacja na temat działalności klubów i stowarzyszeń sportowych na terenie miasta Zgierza.
 2. Informacja na temat Święta Miasta Zgierza.
 3. Propozycje do planu pracy Komisji na II półrocze 2015 r.

Komisja Spraw Obywatelskich - 21 maja 2015 r., godz. 16.00, sala 110

 1. Informacja na temat planów związanych z organizacją wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Zgierza.

Komisja Inicjatyw Gospodarczych - 21 maja 2015 r., godz. 17.00, sala 110

 1. Informacja nt. Zgierskiej Galerii Handlowej.

Komisja Rewizyjna - 25 maja 2015 r., godz. 15.00, sala 110

 1. Propozycje do planu pracy Komisji na II półrocze 2015 r.
 2. Informacja nt. rozpoczętych inwestycji i ich przebiegu oraz stanu przygotowania zamówień publicznych na zadania inwestycyjne w 2014 r.
 3. Bieżąca analiza zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza wydanych w okresie pomiędzy posiedzeniami Komisji.

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej - 25 maja 2015 r., godz. 16.00, sala 110

 1. Propozycje do planu pracy Komisji na II półrocze 2015 r.
 2. Ocena zdrowia młodzieży na podstawie bilansu rocznego. Informacja nt. realizacji programów dotyczących promocji zdrowia i walki z uzależnieniami wśród młodzieży.
 3. Informacja nt. budowy Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu – założenia i perspektywy działania.

Komisja Statutowo-Prawna - 25 maja 2015 r., godz. 16.15, sala 110

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na kolejną sesję RMZ.
 2. Propozycje do planu pracy Komisji na II półrocze 2015 r.

Komisja Budżetu i Finansów - 26 maja 2015 r., godz. 16.15, sala 110

 1. Stan realizacji inwestycji zapisanych w budżecie Miasta Zgierza na rok 2015 r.
 2. Propozycje do planu pracy Komisji na II półrocze 2015 r.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 27 maja 2015 r., godz. 16.15, sala 110

 1. Informacja na temat przebiegu "Akcji zima", analiza jej kosztów i realizacji zadań.
 2. Propozycje do planu pracy Komisji na II półrocze 2015 r.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał i zarządzeń zgłoszonych do Komisji.
.