A A A


Grupa senatorów opracowała projekt Ustawy o zrzeszeniach, która zastąpić ma obowiązującą ustawę Prawo o stowarzyszeniach. Projekt nowej ustawy zakłada szereg zmian dla istniejących już stowarzyszeń.

Portal ngo.pl przedstawia tylko te zmiany z projektowanej ustawy, które mają wpływ na działalność istniejących już stowarzyszeń zwykłych, stowarzyszeń oraz związków stowarzyszeń. Według projektu nowa Ustawa – o ile zostanie przyjęta w takim kształcie przez parlament i podpisana przez prezydenta – wejdzie w życie 1 stycznia 2013 roku.

Zmienić może się wiele. Otóż członkiem stowarzyszenia nie będzie mogła być osoba niepełnoletnia - nawet za zgodą opiekunów prawnych, spadnie wymagana liczba członków niezbędna do działania stowarzyszenia, uproszczona ma zostać księgowość, a organem nadzoru dla stowarzyszeń nie będzie już starosta.

O tych i innych zmianach w Ustawie można przeczytać na stronie www.ngo.pl

EZG.INFO.PL poleca!

źródło: ngo.pl

.