A A A

rop zgierz

Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza zgierskie organizacje pozarządowe na spotkanie poświęcone realizacji programu współpracy z Gminą Miasto Zgierz i wspólnemu rozwiązywaniu zgierskich problemów, w którym udział wezmą władze miasta. Spotkanie odbędzie się 12 maja o 17.00 w Mieście Tkaczy.

Spotkanie zgierskich NGO-sów z władzami naszego miasta poświęcone jest kwestiom: 

  • sprawozdania z realizacji programu współpracy w 2014 roku, 
  • programu na rok 2016, 
  • bieżącego współdziałania obu sektorów na rzecz społeczności lokalnej.

Na spotkanie w sali konferencyjnej PKMT zaproszone są wszystkie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie Zgierza.

.