A A A

Rada Miasta Zgierza przyjęła regulamin budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Zasady zostały opracowane przez międzysektorowy zespół powołany przez prezydenta miasta. Już w tym roku zgierzanie i zgierzanki wybiorą projekty, które znajdą się w budżecie miasta w 2016 r.

umz zgierz

Mieszkańcy i mieszkanki Zgierza będą mogli zgłaszać projekty ogólnomiejskie i osiedlowe, które zostaną wyłonione w ramach jednej puli środków. Jedno zadanie nie będzie mogł wynieść więcej niż 30% wartości całego budżetu obywatelskiego, którą poznamy w połowie maja, i mniej niż 1 tys. zł. Wnioski będą mogły składać osoby powyżej 16. roku życia. Nabór ruszy 30 dni po ogłoszeniu zarządzeniu prezydenta i potrwa co najmniej miesiąc.

Zgłoszone projekty przejdą weryfikację formalno-prawną. Następnie trafią na listę do głosowania. Każda osoba będzie mogła poprzeć trzy projekty, dając im odpowiednio 3, 2 i 1 punkt. Te z najwyższą liczbą punktów zostaną wpisane do budżetu miasta Zgierza na 2016 rok.

Regulamin został przygotowany przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, składający się z przedstawicieli prezydenta, radnych miejskich i osiedlowych, reprezentantów organizacji pozarządowych i mieszkańców Zgierza wyłonionych w losowaniu. 

.