A A A

bo zgierzRozpoczęły się prace Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Prawdopodobnie już w tym roku mieszkańcy i mieszkanki Zgierza będą mogli zgłaszać i wybierać projekty, które zostaną wpisane do budżetu miasta na 2016 rok.

W skład zespołu wchodzi 15 osób, przedstawicieli Prezydenta, Rady Miasta, jednostek pomocniczych, organizacji pozarządowych i mieszkańcy, wyłonieni w losowaniu. Do tej pory ustalono, że zgłaszane projekty będą mogły mieć charakter zarówno lokalny (osiedlowy), jak i ogólnomiejski, lecz zostaną wybrane w ramach jednej puli środków. Wartość jednego projektu wyniesie co najmniej 1 tys. zł i nie więcej niż 30% wszystkich środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Przed zgłaszaniem propozycji, jak i przed głosowaniem odbędą się kampanie informacyjne, w tym spotkania z mieszkańcami i mieszkankami. Czas na tworzenie projektów wyniesie co najmniej 30 dni - później będzie mieć miejsce ich weryfikacja formalno-prawna. Prawo do składania wniosków będą miały osoby pow. 16. roku życia. 

Trzecie spotkanie zespołu odbędzie się w poniedziałek 20 kwietnia o 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza. Wśród tematów znajdą się kwestie sposobu głosowania, kampanii promocynej i ewaluacji procesu. Spotkania mają charakter otwarty.

.