A A A

ropmz LOGORada Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkanie z radami osiedli poświęcone aktywizacji społecznej mieszkańców i mieszkanek Zgierza. Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 kwietnia o godz. 17.00 w Mieście Tkaczy.

Celem dyskusji jest analiza możliwej współpracy obu sektorów w aktywizacji społecznej zgierzan i zgierzanek przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi partycypacyjnych. 

Tematy podejmowane na spotkaniu:

  • Narzędzia partycypacji społecznej - możliwości a praktyka.
  • Zgierskie jednostki pomocnicze - sukcesy, problemy, wyzwania.
  • Rola radnych miejskich i osiedlowych w samorządzie - badanie prowadzone w ramach Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów.
  • Wzajemna oferta partnerstwa organizacji pozarządowych i rad osiedli.
.