A A A

bo zgierzPrezydent Przemysław Staniszewski powołał Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Zadaniem zespołu złożonego z urzędników, radnych miejskich i osiedlowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców będzie opracowanie zasad wdrożenia i funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Zgierzu.

W skład zespołu weszli: Bohdan Bączak (Z-ca Prezydenta), Bogusława Sałuda-Anyszewska (Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju), Artur Augustyniak (asystent Prezydenta), Henryka Piekut, Marek Hiliński, Andrzej Mięsok (radni Rady Miasta Zgierza), Marek Wolski, Henryk Urbanowski i Andrzej Łaszczewski (przewodniczący zarządów rad osiedli), Alina Łęcka-Andrzejewska, Bożenna Piotrowicz i Adrian Skoczylas (przedstawiciele zgierskich organizacji pozarządowych) oraz Łukasz Wróblewski, Adam Barburski i Tomasz Pietrzak (mieszkańcy Zgierza wyłonieni w losowaniu).

Zespół opracuje zasady zgłaszania i wyboru przez mieszkańców projektów do realizacji oraz ich kryteria, harmonogram budżetu obywatelskiego oraz sposób przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej. Spotkania zespołu będą miały charakter otwarty - każdy mieszkaniec i mieszkanka Zgierza będą mogli uczestniczyć w jego pracach i wyrażać swoje opinie.

Pierwsze zaplanowane jest na 7 kwietnia (wtorek) godz. 16.00. w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza.

.