A A A

annamariawesolowska„Zagrożenia współczesnego świata” to tytuł wykładu jaki wygłosiła sędzia Anna Maria Wesołowska w auli Kolegium Nauczycielskiego. Dużo uwagi poświęciła kwestii przestępstw i bezpieczeństwa młodzieży.

Sędzia Wesołowska ponad trzydzieści lat spędziła na sali rozpraw w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Jest ekspertką od przestępczości zorganizowanej. Była członkiem składów orzekających w procesach łódzkiej „Ośmiornicy” i Gangu Popeliny. Wydawała wyroki na sprawców najbardziej okrutnych morderstw, makabrycznych okaleczeń i gwałtów.

Najtrudniej jednak, jak sama przyznaje, było jej orzekać wyroki w sprawach młodocianych przestępców, którzy swoje czyny tłumaczyli: „pani sędzio, ja nie wiedziałem”, „nie sądziłem, że robię źle” albo „młodzież dzisiaj tak postępuje”. Takie sytuacje sprawiły, że 15 lat temu zaczęła walczyć o edukację prawną młodzieży. Rozpoczęła cotygodniowe pisanie felietonów na temat prawa, które były skierowane do młodzieży. Część z nich była przedmiotem zajęć szkolnych. Po długim czasie artykuły te zostały wydane w formie poradnika zatytułowanego: „Bezpieczeństwo młodzieży. Poradnik prawny”. Zainicjowała również program uczestnictwa w rozprawach sądowych uczniów w wieku 15-18 lat. Zaczęła zapraszać młodzież na lekcje wychowawcze w sądzie, co jak przyznała nie było łatwym przedsięwzięciem. Była przekonana, że te działania zmniejszą liczbę nieletnich zasiadających na ławach oskarżonych, ale jak powiedziała „rzeczywistość jest szybsza od niej”.

Fragment wykładu Anny Marii Wesołowskiej w Zgierzu:

(6:20)

Sędzia Wesołowska mówiła: „prawo mamy dobre, ale co z tego jak go nie znamy. Prawo tylko wtedy będzie nam służyć,  jeżeli choć odrobinę je poznamy”. W dalszym ciągu, z wielką pasją i niesłabnącym zaangażowaniem walczy o edukację prawną, już nie tylko młodzieży. Wierzy, że edukacja dzieci, poczynając od przedszkolaka, może przynieść oczekiwane skutki, choć jak sama przyznaje wie, że nie jest to łatwe.

.