A A A

linkowski pisPierwsze sto dni nowej kadencji samorządu można ocenić jako dobre, prezydent Staniszewski przywrócił spokój w Urzędzie, decyzja o podwyżce cen za wywóz śmieci była trudna, ale konieczna - przekonywał Zbigniew Linkowski, przewodniczący Klubu Radnych PiS w audycji Radia EZG.

(fot. Facebook)

Przemysław Staniszewski, dotychczasowy wiceprezydent Zgierza, wygrał ostatnie wybory reprezentując komitet Prawa i Sprawiedliwości i 4 grudnia został zaprzysiężony na nowego prezydenta miasta. Okres 100 dni (ok. trzech miesięcy) to czas pierwszych podsumowań i ocen nowej władzy. - Wszyscy pracujemy na rzecz dobra miasta, pan prezydent realizuje program wyborczy, tzw. "Deklarację dla mieszkańców". Podejmowane są kroki, które w najbliższym czasie doprowadzą do termomodernizacji budynków oświatowych czy rozbudowy bazy sportowej - mówił podczas nagrania Zbigniew Linkowski (PiS). - Ta prezydentura będzie inna od poprzedniej, bardziej otwarta dla mieszkańców. Dialog to podstawa w rządzeniu miastem. Także sytuacja w Urzędzie się uspokoiła, urzędnicy mogą spokojnie wykonywać swoją pracę - dodał radny.

Podczas lutowej sesji Rady Miasta powstał Klub Radnych Przemysława Staniszewskiego. Do nowego Klubu przyłączyli się wszyscy radni i radne Inicjatywy Samorządowej, dwoje radnych wybranych z list Platformy Obywatelskiej oraz trzech z Klubu PiS. Prawo i Sprawiedliwość zachowało jednak 6-osobowy Klub, jak deklaruje jego przewodniczący, chcący wspierać prezydenta miasta. - Każdy podejmuje indywidualnie decyzje, my oczywiście jako Klub PiS wspieramy pana prezydenta. Są dwa kluby: nasz i Przemysława Staniszewskiego, ale tworzymy jedną drużynę w celu rozwoju naszego miasta - przekonywał Linkowski.

- Podwyżka cen za śmieci była konieczna, to nie było widzimisię nasze czy prezydenta, wręcz przeciwnie, nikt z nas nie chce podwyżki. Jedną z ważniejszych przyczyn wzrostu stawek jest wyższa opłata w miejscu, gdzie miasto musi wywozić śmieci - wyjaśniał przewodniczący Klubu PiS. - Zachęcam do prowadzenia selektywnej zbiórki, wtedy nasze domowe budżety nie będą aż tak obciążone - zachęca radny.

Fragment rozmowy ze Zbigniewem Linkowskim w audycji "Zgierski Magiel" w Radio EZG:

(12:09)

.