A A A

umzPodczas marcowych posiedzeń Komisji Rady Miasta radni i radne podsumują "Akcję Zima", zajmą się działalnością miejskich instytucji takich jak MOSiR czy MOPS, spotkają się także z członkami Młodzieżowej Rady.

Terminarz posiedzeń komisji RMZ w marcu:

Komisja Rewizyjna, 16 marca 2015 r., godz. 16.00, sala 110

 1. Informacja na temat umów dotyczących odśnieżania miasta w trakcie "Akcji zima 2014-2015".
 2. Informacja na temat gospodarowania środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie Miasta na potrzeby jednostek pomocniczych: Kurak oraz Nowe Miasto w roku 2014.
 3. Bieżąca analiza zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza wydanych w okresie pomiędzy posiedzeniami Komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, 18 marca 2015 r., godz. 16.00, MOSiR - ul. Wschodnia 2

 1. Informacja na temat działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu.
 2. Podsumowanie "Akcji zima".
 3. Informacja na temat IV Zgierskich Spotkań Wielkanocnych.

Komisja Spraw Obywatelskich, 19 marca 2015 r., godz. 16.00, sala 110

 1. Informacja z realizacji Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w Zgierzu za 2014 rok.

Komisja Inicjatyw Gospodarczych, 19 marca 2015 r., godz. 17.00, sala 110

 1. Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
 2. Informacja na temat dawnych zakładów: ZPO "ZETA" i ZPB "WALTER".

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, 24 marca 2015 r., godz. 15.00, Dom Dziennego Pobytu w Zgierzu - ul. Cezaka 12

 1. Informacja na temat funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu w Zgierzu.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu za rok 2014.
 3. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za 2014 r.

Komisja Statutowo-Prawna, 23 marca 2015 r., godz. 16.15, sala 110

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na kolejną sesję Rady Miasta Zgierza

Komisja Budżetu i Finansów, 24 marca 2015 r., godz. 16.15, sala 110

 1. Informacja na temat kosztów poniesionych na promocję miasta Zgierza w 2014 r. oraz przedstawienie planów Wydziału Promocji i Kultury UMZ na rok 2015.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 25 marca 2015 r., godz. 16.15, sala 114

 1. Informacja na temat realizacji programu gospodarki odpadami.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał i zarządzeń zgłoszonych do Komisji.
.