A A A

rop sportFinansowanie zgierskiego sportu i współpraca klubów sportowych z organizacjami społeczno-kulturalnymi były tematem spotkania Rady Organizacji Pozarządowych w Mieście Tkaczy. W dyskusji uczestniczyli również miejscy radni i urzędnicy.

Rada Organizacji Pozarządowych zrzesza w głównej mierze stowarzyszenia i fundacje podejmujące tematy społeczne, obywatelskie i kulturalne. Spotkanie było okazją do wzajemnego poznania się i nawiązania współpracy z organizacjami i klubami sportowymi działającym na terenie Zgierza. W sali konferencyjnej Miasta Tkaczy obecni byli członkowie ROP, przedstawiciele klubów sportowych: łuczniczych KS Boruta i UKS Piątka oraz Miejskiego Klubu Piłkarskiego "Boruta", radni Tomasz Kupis i Andrzej Piłacik, Renata Malinowska-Koralewska z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Adam Zamojski i Sławomir Szymański z Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UMZ.

Wśród tematów poruszonych podczas spotkania znalazły się: wynajem obiektów sportowych z dotacji miejskich, dofinansowanie sportu osób dorosłych, rozdzielenie środków pod kątem upowszechniania sportu oraz wsparcia sportu wyczynowego i młodych medalistów oraz uruchomienie poradni sportowej w mieście. Wszystkie te punkty znajdą się w spisie rekomendacji, skierowanych do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ oraz Prezydenta Miasta Zgierza. W przyszłości mogą zostać włączone także do wieloletniej strategii współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, nad którą pracuje ROP.

 

.