A A A(na zdjęciu: statuetka Honorowego Obywatela Miasta Zgierza)

Prezydent Miasta Zgierza informuje o możliwości przyznania w roku 2011 przez Radę Miasta Zgierza tytułów honorowych:

 

"HONOROWY OBYWATEL MIASTA ZGIERZA" - za szczególny wkład wniesiony w rozwój miasta w skali kraju i na forum międzynarodowym - tytuł przyznawany osobom fizycznym, które nie są mieszkańcami miasta Zgierza. 

"ZASŁUŻONY DLA MIASTA ZGIERZA" - za działalność na rzecz miasta Zgierza godną szczególnego uznania - tytuł przyznawany osobom fizycznym, prawnym i organizacjom społecznym. 

Pobieranie i przyjmowanie wniosków oraz szczegółowych informacji udziela Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, pokój 104), tel. 42 714 32 60 

Wnioski przyjmowane są do końca lutego 2011 r.

 

***

HONOROWY OBYWATEL MIASTA ZGIERZA I ZASŁUŻONY DLA MIASTA ZGIERZA

Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" nadaje Rada Miasta Zgierza za szczególny wkład wniesiony w rozwój miasta w skali kraju i na forum międzynarodowym – tytuł jest przyznawany osobom, które nie są mieszkańcami Zgierza.

Tytuł "Zasłużony dla Miasta Zgierza" nadaje Rada Miasta Zgierza za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania – tytuł przyznawany jest osobom fizycznym, prawnym i organizacjom społecznym.

 

Wnioski składać mogą: organizacje społeczne, partie polityczne, związki zawodowe, stowarzyszenia, komisje Rady Miasta Zgierza, kluby radnych Rady Miasta Zgierza, szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, rady osiedli, Konwent Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza . 

Każdego roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zgierza może otrzymać 1 osoba, tytuł Zasłużonego dla Miasta Zgierza - 3 osoby lub podmioty. 

Tytuły nadaje Rada Miasta Zgierza po zaopiniowaniu złożonych wniosków przez Prezydenta Miasta Zgierza i Komisję Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza. 

Pierwsze tytuły przyznawane były w 2002 r.

***

Honorowi Obywatele Miasta Zgierza:

2002 r.: Zdzisława Kotulska-Hofmokl, Marian Glinkowski, 
2003 r.: Wanda Chotomska, 
2004 r.: Dawid Ber, Leszek Rózga, 
2006 r.: Adam Biela, Maciej Kozłowski, Wiesław Olender, 
2008 r.: Jerzy Dzik, 
2009 r.: Henryk Leszczyński, 
2010 r.: Witold Świętosławski.

 

Zasłużeni dla Miasta Zgierza
2002 r.: Józef Dąbrowski, Marian Pieruń, Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia", Zgierski Klub Sportowy "Włókniarz", 
2003 r.: Leszek Jarmuż, ks. Jerzy Kowalczyk, Lesław Kropp, Bank Spółdzielczy w Zgierzu, Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta, 
2004 r.: Gabryela Nawrot, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu, ks. Mirosław Strożka, ks. Zdzisław Sudra, Jadwiga Wlaźlińska, 
2005 r.: Tadeusz Gazda, Justyna Mospinek, Stanisław Ogórkiewicz, Wojciech Szymański, Szkoła Podstawowa Nr 3, 
2006 r.: Tomasz Kłos, Krzysztof Kuzdak, Jan Patora, Jednostka Wojskowa Nr 2819, Szkoła Podstawowa Nr 4, 
2007 r.: Jolanta Bibel, Bożenna Piotrowicz, Teresa i Antoni Rybiccy, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Zespół Szkół Ogólnokształcących – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zgierzu, 
2008 r.: Włodzimierz Cieślak, Sabina Skowrońska, ks. Marcin Undas, 
2009 r.: Grzegorz Szkoda, Maciej Wierzbowski, Zespół Pieśni i Tańca "Boruta", 
2010 r.: Wanda Kruszyńska, NSZZ |Solidarność| Podregion Zgierz, Bogusław Stożek.
 
źródło: miasto.zgierz.pl

 

.