A A A

zu3w alinaSeniorzy nie są jednorodną grupą - są wśród nich osoby aktywne, ale też takie, które wymagają pomocy. Ważne, by o osobach starszych mówić w kontekście całego społeczeństwa - mówiła Alina Łęcka-Andrzejewska, prezeska Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w audycji Radia EZG.

fot. ZU3W

Polityka senioralna była tematem audycji "Zgierski Magiel" w Radiu EZG. Jak wskazała Alina Łęcka-Andrzejewska, środowisko seniorów można podzielić na trzy grupy. Pierwszą stanowią osoby aktywne fizycznie i społecznie, które swój czas spędzają np. na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Inną grupą seniorów są osoby ci, którzy wymagają wsparcia osoby z zewnątrz. Są też tacy, którzy wymagają opieki całodobowej, a nie zawsze może im pomóc rodzina. Dodatkowo ważny jest etap "przygotowania do starości", który rozpoczyna się ok. 50. roku życia. - Niefajnie jest, że "seniorów" definiuje się tylko przez granicę wieku - przekonywała prezeska ZUTW. - Często skupiamy się na tych seniorach, których widać, a zapominamy o tych, którzy pozostają w domu.

Istnieje szereg działań aktywizujących seniorów. Oprócz uniwersytetów trzeciego wieku w ostatnim czasie powstał program "Senior WIGOR", czyli połączenie klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Ponadto samorządy lokalne mają możliwość tworzyć Radę Seniorów, której zadaniem powinno być kreowanie polityki senioralnej. - Pytanie jaką "radę" chcemy stworzyć: czy ma się składać z seniorów zasłużonych dla miasta czy też rozwiązywać problemy seniorów - mówiła Alina Łęcka-Andrzejewska. - W drugim przypadku powinna to być Rada ds. Seniorów, złożona z szerokiego gremium, nie tylko osób starszych. Powinni to być praktycy, a nie eksperci teoretyczni - dodała.

Także w Zgierzu jest szansa na utworzenie takiej rady. ZU3W złożył wniosek o jej utworzenie jeszcze w poprzedniej kadencji, także nowa władza jest zainteresowana pomysłem.

Alina Łęcka-Andrzejewska była gościem Adriana Skoczylasa w audycji "Zgierski Magiel". Zachęcamy do wysłuchania fragmentu rozmowy nt. aktywizacji osób starszych i możliwości powstania Rad Seniorów w Zgierzu:

(8:58)

.