A A A

ropmzJak może wyglądać współpraca zgierskich organizacji społeczno-kulturalnych i sportowych? Jakie są ich sukcesy, a jakie problemy? Na te pytania chce odpowiedzieć Rada Organizacji Pozarządowych podczas spotkania 10 marca o 17.00 w Mieście Tkaczy.

Organizacje pozarządowe chcą zebrać spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania zgierskich NGOsów, w tym finansowania i współpracy z Gminą Miasto Zgierz i wspólnie wypracować rekomendacje na przyszłość. Celem ma być znalezienie obszarów współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się różnymi rodzajami działalności i pracującymi z odmiennymi grupami społecznymi i wiekowymi. Spotkanie jest elementem przygotowywania propozycji wieloletniej strategii współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi działającymi w Zgierzu.

Plan dyskusji podczas spotkania:

  1. Prezentacja działalności organizacji sportowych oraz organizacji zrzeszonych w ROP.
  2. Finansowanie zgierskich stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych: dotacje miejskie, ogólnopolskie, zagraniczne, sponsoring.
  3. Formy i obszary współpracy organizacji społeczno-kulturalnych oraz sportowych.

Na spotkanie zaproszeni zostali także przedstawiciele Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UMZ oraz radni i radne Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Zgierza. 

.