A A A

rada miasta zgierzaPodczas lutowej sesji RMZ zaszły poważne zmiany w składach miejskich klubów radnych. Powstał większościowy Klub Radnych Przemysława Staniszewskiego, złożony m. in. z części radnych klubów PiS i Inicjatywa Samorządowa.

Do tej pory w Radzie Miasta istniały kluby radnych związanych w dużym stopniu z komitetami wyborczymi: Prawo i Sprawiedliwość, Inicjatywa Samorządowa (złożona z 4 radnych KW Jerzego Sokoła, 2 KW Inicjatywa Mieszkańców oraz 1 KW Wspólnie dla Zgierza), Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska. Niezrzeszona pozostawała radna Beata Świątczak, wybrana do RMZ z list PO.

26 lutego powstał 12-osobowy Klub Radnych Przemysława Staniszewskiego, popierający aktualnego prezydenta. W jego skład weszła część radnych Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość: Mariusz Forfecki, Radosław Gajda i Mirosław Pilarski, radni Klubu "Inicjatywa Samorządowa": Jakub Filipowicz, Elżbieta Krzewina, Andrzej Piłacik, Krzysztof Wężyk, Jakub Pyrzanowski, Henryka Piekut i Bogusław Stożek. Do nowego klubu dołączyli także radny Bartosz Janiszewski, wcześniej radny Klubu Platformy Obywatelskiej oraz radna Beata Świątczak, która została przewodniczącą Klubu Radnych Przemysława Staniszewskiego.

Pozostali radni wybrani z list PiS (Rafał Antczak, Aneta Grzelak, Agata Grzelak-Makowczyńska, Grzegorz Leśniewicz, Zbigniew Linkowski i Marek Sencerek) nadal będą tworzyć Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Trzecim klubem w Radzie Miasta pozostanie Koalicja Obywatelska, złożona z radnych Idziego Antczaka, Andrzeja Mięsoka i Jarosława Pietrzaka. Przestaje istnieć Klub Radnych Platformy Obywatelskiej, reprezentowanej tylko przez dwóch radnych: Marka Hilińskiego i Tomasza Kupisa. Aby mógł istnieć klub radnych, potrzeba bowiem trzech radnych.

.