A A A

Rada Miasta Zgierza przyjęła na lutowej sesji propozycję prezydenta ws. podwyższenia opłat za odbiór śmieci. Nowe stawki wyniosą 8 zł za odpady segregowane i 16 zł za odpady niesegregowane.

Jak uzasadniał prezydent, podwyżka wynika z aktualizacji umowy z firmą RSII obsługującą wywóz śmieci w Zgierzu oraz wejściem w życie nowelizacji ustawy. Przy obecnych stawkach (6 zł za odpady segregowane i 11 zł za odpady niesegregowane), miasto musiałoby dołożyć znaczną sumę z budżetu do łącznej kwoty zadania.

Obniżka cen (odpowiednio z 8 i 12 zł) na aktualne odbyła się w styczniu 2014 r. Według władz miasta, tamta decyzja była podyktowana względami przedwyborczymi - gdyby wówczas nie obniżono stawek, dziś nie byłyby konieczne podwyżki.

Część radnych chciała przenieść dyskusję nt. podwyżki cen na marcową sesję, jednak większość chciała obradować w dniu sesji. Kwestię przeanalizowano na wspólnym posiedzeniu komisji w przerwie między obradami. W sprawie przyjęcia uchwały odbyło się głosowanie imienne. Za przyjęciem nowych cen byli radni: K. Wężyk, J. Filipowicz, A. Piłacik, B. Stożek, B. Świątczak, B. Janiszewski, H. Piekut, J. Pyrzanowski, R. Antczak, M. Pilarski, A. Grzelak, A. Grzelak-Makowczyńska, Z. Linkowski, G. Leśniewicz, M. Forfecki, E. Krzewina i R. Gajda. Przeciwko podwyżkom zagłosowali radni: J. Pietrzak, A. Mięsok, I. Antczak, M. Hiliński i T. Kupis.

Nowe ceny wejdą w życie w kwietniu. Nie ma konieczności składania nowych deklaracji, wyjątkiem jest tylko zmiana sposobu zbiórki śmieci (np. z niesegregowanych na segregowane).

.