A A A

honorowy obywatelDo końca lutego można zgłaszać wnioski o przyznanie przez Radę Miasta Zgierza tytułów Honorowego Obywatela Miasta Zgierza oraz Zasłużonego dla Miasta Zgierza.

Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" może otrzymać osoba niebędąca mieszkańcem Zgierza, za jej szczególny wkład wniesiony w rozwój miasta w skali kraju i na forum międzynarodowym. "Zasłużony dla Miasta Zgierza" może być osoba fizyczna, prawna lub organizacja społeczna, mająca na swoim koncie działalność na rzecz miasta Zgierza godną szczególnego uznania. W 2014 roku honorowym obywatelem Zgierza został Michał Strzelecki, a zasłużonym dla miasta Marian Filipowicz.

Wnioski o nadanie tytułu składać mogą: organizacje społeczne, partie polityczne, związki zawodowe, stowarzyszenia, komisje Rady Miasta Zgierza, kluby radnych Rady Miasta Zgierza, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze, rady osiedli, Konwent Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.

Pobieranie i przyjmowanie wniosków oraz szczegółowe informacje udziela Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza  - pokój 111,  tel. 42 714 32 60 (szczegółowe informacje i wnioski na stronie BIP)

.