A A A

rada osiedlaW lutym odbędą się posiedzenia kilku rad osiedli funkcjonujących na terenie Zgierza. W porządkach obrad znajdą się podsumowania II półrocza 2014 oraz kwestie i problemy lokalne.

17 lutego o 18.00 w Urzędzie Miasta Zgierza odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla Podleśna. Podejmowane będą sprawy bieżące oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Rady Osiedla za 2014 r.

18 lutego o godz. 18.00 przy ul. Chełmskiej 75 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla Krzywie-Chełmy. Głównym tematem będą finanse jednostki, zatwierdzenie sprawozdania za 2014 rok i przyjęcie planu na rok bieżący.

19 lutego o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 10 odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz. Głównym punktem spotkania będzie sprawozdanie z wykonania budżetu Rady Osiedla za 2014 r.

24 lutego o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta Zgierza odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów. Przedstawiona zostanie informacja na temat funkcjonowania i stanu prawnego wyspypiska Eko-Boruty przy ul. Miroszewskiej. Radni i radne podejmą temat ulicy Aleksandrowskiej w kontekście planowanego ograniczenia ruchu na ul. Gałczyńskiego, przygotują także inne propozycje rozwiązań komunikacyjnych na terenie Osiedla.

Wcześniej odbyły się posiedzenia rad osiedli Kurak, Stare Miasto, Nowe Miasto oraz Osiedle 650-lecia.

.