A A A

umzW lutym zmienił się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Zgierza. Zmniejsza się liczba wydziałów UMZ, jedynym zastępcą prezydenta Staniszewskiego będzie Bohdan Bączak, a nowym sekretarzem Robert Chocholski.

Dotychczas niezależnie działające Kancelaria Urzędu, Biuro Rady Miasta oraz Wydział Informatyki i Telekomunikacji zostały połączone w nowy Wydział Organizacyjny, na którego czele stanie sekretarz miasta. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zostanie połączony z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Wydział Gospodarki Nieruchomościami z Wydziałem Mieszkalnictwa, a Wydział Budżetu z Wydziałem Finansowym.

Podzielony zostanie natomiast Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży. Teraz w Urzędzie Miasta funkcjonować będą: Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Wydział Edukacji i Młodzieży oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Powstanie także Wydział Obsługi Przedsiębiorców, Działalności Gospodarczej i Transportu. Dotychczasowy Wydział Spraw Obywatelskich będzie odtąd Działem w ramach Urzędu Stanu Cywilnego.

Wydział Projektów i Infrastruktury zostanie zastąpiony Wydziałem Inwestycji i Rozwoju. Dzielić się będzie na Dział Infrastruktury Technicznej oraz Dział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, w skład którego będzie wchodził także Pełnomocnik ds. Rozwoju Parku Kulturowego Miasto Tkaczy. 

Nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Zgierza

W myśl nowego Regulaminu w mieście będzie tylko jeden zastępca prezydenta. Będzie nim nadal Bohdan Bączak, wcześniej Drugi Zastępca Prezydent Iwony Wieczorek (2012-2014) oraz Pierwszy Zastępca Prezydenta Przemysława Staniszewskiego (od grudnia 2014). W poprzednich kadencjach w Zgierzu funkcjonowało zawsze dwóch zastępców prezydenta.

W lutym funkcję Sekretarza Miasta Zgierza objął także Robert Chocholski, kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Zgierza w ubiegłorocznych wyborach samorządowych. Zdobył wówczas 379 głosów, zajmując przedostatnie miejsce w gronie 11 kandydatów. Chocholski jest również członkiem Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz.

.