A A A

umz zgierzPodczas styczniowej sesji zgierscy radni i radne przyjęli budżet miasta Zgierza na 2015 rok, zaproponowany przez prezydenta Przemysława Staniszewskiego. Wszystkie wydatki w tym roku mają wynieść 153,7 mln zł, na inwestycje przeznaczono 5,5 mln zł.

Projekt budżetu na 2015 rok jeszcze w listopadzie ubiegłego roku złożyła była prezydent Iwona Wieczorek. Zakładał on dochody na poziomie 152,8 mln zł, zaś wydatki w kwocie 152,3 mln zł, w tym wydatki na inwestycje blisko 6,5 mln zł. Prezydent Przemysław Staniszewski w styczniu przedstawił Radzie Miasta poprawiony projekt, w którym przewidywane dochody i wydatki są większe o 1,4 mln zł, wydatki majątkowe zaś mniejsze o 1 milion.

W planie inwestycji na 2015 rok zapisano m. in.: zakup e-migawki, przebudowę drogi wewnętrznej na os. Stefana Okrzei, budowę układu drogowego do dworca Zgierz Północ, termomodernizację części placówek oświatowych na terenie miasta oraz budynków Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, odwodnienie osiedla Rudunki, sieć kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice, budowę oświetlenia ulicy Stanisława Worcella, wykonanie prac remontowych wieży kościoła św. Katarzyny oraz budowy ulic Sokołowskiej, Józefa Mireckiego, Zawiszy Czarnego i Milenijnej. 

Z projektu zaproponowanego przez Iwonę Wieczorek wykreślono środki przeznaczone na m. in. parking na osiedlu Nowe Miasto, placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta, oświetlenia ulic Rubinowej, Radosnej i Diamentowej, rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 10 oraz budowę ulicy Witosa.

W zamian w tegorocznym budżecie znalazły się m. in. termomodernizacja Miejskiego Zakładu Kąpielowego, informatyzacja Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych i apartu RTG w przychodni nr 3, budowa odwodnienia ul. Przyrodniczej oraz przebudowa ulicy Nowiny. Budżet zaproponowany przez Przemysława Staniszewskiego zakłada również zwiększenie środków dla Miejskiego Ośrodka Kultury (z 800 tys. do 1,04 mln zł).

Najwięcej wydatków budżetu miasta Zgierza przeznaczanych jest na funkcjonowanie oświaty (53,7 mln zł), transport i łączność (20,2 mln zł) oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (14,9 mln zł).

.