A A A

umz7 stycznia o 16.15 w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miasta Zgierza. Celem jest analiza projektu budżetu miasta Zgierza na 2015 rok.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Analiza projektu budżetu miasta Zgierza na 2015 r. w zakresie zadań komisji - wydanie opinii.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.
.