A A A

umzRadni i radne ustalili składy komisji Rady Miasta Zgierza. Podczas II sesji RMZ wybrano także przewodniczących poszczególnych komisji.

Aby brać udział w pracach komisji, radni i radne zgłaszali chęć akcesu do nich. Przewodniczący wybierani byli w głosowaniu. Przewodniczącymi 5 z 8 komisji są radni Prawa i Sprawiedliwości, 2 - radni wybrani z KWW Jerzego Sokoła, 1 - radna niezrzeszona, wybrana z KW Platformy Obywatelskiej.

Komisja Budżetu i Finansów (10 radnych): Krzysztof Wężyk - przewodniczący, Jakub Filipowicz, Elżbieta Krzewina (KWW Jerzego Sokoła), Radosław Gajda, Rafał Antczak, Aneta Grzelak, Agata Grzelak - Makowczyńska, Zbigniew Linkowski (Prawo i Sprawiedliwość), Tomasz Kupis (Platforma Obywatelska), Jakub Pyrzanowski (Inicjatywa Mieszkańców).

Przewodniczącym KBiF został Krzysztof Wężyk (za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 1).

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (13 radnych): Zbigniew Linkowski - przewodniczący, Rafał Antczak, Grzegorz Leśniewicz, Mariusz Forfecki, Radosław Gajda, Marek Sencerek (Prawo i Sprawiedliwość), Jakub Filipowicz (KWW Jerzego Sokoła), Idzi Antczak, Andrzej Mięsok, Jarosław Pietrzak (Koalicja Obywatelska), Bartosz Janiszewski, Tomasz  Kupis (Platforma Obywatelska), Beata Świątczak (niezrzeszona).

W głosowaniu na przewodniczącego KGKiM Zbigniew Linkowski dostał 12 głosów, Tomasz Kupis - 8.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji (9 radnych): Andrzej Piłacik - przewodniczący, Jakub Filipowicz (KWW Jerzego Sokoła), Marek Sencerek (Prawo i Sprawiedliwość), Beata Świątczak (niezrzeszona), Jarosław Pietrzak, Idzi Antczak (Koalicja Obywatelska), Tomasz Kupis (Platforma Obywatelska), Jakub Pyrzanowski (Inicjatywa Mieszkańców), Bogusław Stożek (Wspólnie dla Zgierza).

Przewodniczącym KOKSiR został Andrzej Piłacik (za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 1).

Komisja Spraw Obywatelskich (11 radnych): Mariusz Forfecki - przewodniczący, Grzegorz Leśniewicz, Aneta Grzelak, Agata Grzelak-Makowczyńska, Mirosław Pilarski (Prawo i Sprawiedliwość), Elżbieta Krzewina (KWW Jerzego Sokoła), Andrzej Mięsok (Koalicja Obywatelska), Bartosz Janiszewski, Marek Hiliński (Platforma Obywatelska), Henryka Piekut (Inicjatywa Mieszkańców), Bogusław Stożek (Wspólnie dla Zgierza).

W głosowaniu na przewodniczącego KSO Mariusz Forfecki dostał 12 głosów, Marek Hiliński - 8.

Komisja Inicjatyw Gospodarczych (10 radnych): Agata Grzelak-Makowczyńska - przewodnicząca, Aneta Grzelak, Rafał Antczak (Prawo i Sprawiedliwość), Marek Hiliński (Platforma Obywatelska), Elżbieta Krzewina (KWW Jerzego Sokoła), Jarosław Pietrzak, Andrzej Mięsok (Koalicja Obywatelska), Henryka Piekut, Jakub Pyrzanowski (Inicjatywa Mieszkańców), Bogusław Stożek (Wspólnie dla Zgierza).

Przewodniczącą KIG została Agata Grzelak-Makowczyńska (za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 1).

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej (6 radnych): Beata Świątczak - przewodnicząca (niezrzeszona), Marek Sencerek, Mirosław Pilarski (Prawo i Sprawiedliwość), Andrzej Piłacik (KWW Jerzego Sokoła), Bartosz Janiszewski (Platforma Obywatelska), Henryka Piekut (Inicjatywa Mieszkańców).

Przewodniczącą KZiOS została Beata Świątczak (za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 1).

Komisja Rewizyjna (7 radnych): Grzegorz Leśniewicz - przewodniczący, Mariusz Forfecki, Zbigniew Linkowski (Prawo i Sprawiedliwość), Andrzej Piłacik, Krzysztof Wężyk (KWW Jerzego Sokoła), Idzi Antczak (Koalicja Obywatelska), Marek Hiliński (Platforma Obywatelska).

W głosowaniu na przewodniczącego KR Grzegorz Leśniewicz dostał 11 głosów, Idzi Antczak - 8.

Komisja Statutowo-Prawna (3 radnych): Mirosław Pilarski - przewodniczący, Radosław Gajda (Prawo i Sprawiedliwość), Krzysztof Wężyk (KWW Jerzego Sokoła).

Przewodniczącym KSt-Pr został Mirosław Pilarski (za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 1).

.