A A A

przewodniczacy rmz 2014Radni i radne VII kadencji Rady Miasta Zgierza rozpoczęli swoją pracę podczas sesji inauguracyjnej 1 grudnia. Nowym przewodniczącym RMZ został Radosław Gajda, a wiceprzewodniczącymi: Elżbieta Krzewina i Marek Sencerek.

(fot. Urząd Miasta Zgierza)

Sesję rozpoczął Bogusław Stożek, najstarszy radny. Wspólnie z Jakubem Pyrzanowskim - najmłodszym radnym, przeprowadzili ślubowanie. Następnie Rada przystąpiła do wybrania przewodniczącego. Jedynym kandydatem był Radosław Gajda (Prawo i Sprawiedliwość). W głosowaniu poparło go 18 radnych, 2 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Na stanowiska wiceprzewodniczących zgłoszonych zostało 4 radnych: Elżbieta Krzewina (Klub Radnych Jerzego Sokoła), Marek Sencerek (Prawo i Sprawiedliwość), Jarosław Pietrzak (Koalicja Obywatelska) i Tomasz Kupis (Platforma Obywatelska). W głosowaniu tajnym 17 głosów za zdobyła Elżbieta Krzewina, 16 - Marek Sencerek - oboje zostali wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Zgierza. Niewystarczające poparcie zdobyli: Jarosław Pietrzak (8 głosów) i Tomasz Kupis (9 głosów).

 

.