A A A

16dni2014 mPo raz siódmy w Zgierzu odbędzie się Kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć. Ma ona miejsce między 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie podkreślić związek między przemocą wobec kobiet a łamaniem praw człowieka.

Co roku od ponad 20 lat na całym świecie (szacuje się że w 172 krajach, również w Polsce) w tym czasie organizowane są wydarzenia mające na celu nagłośnienie problemu przemocy wobec kobiet.

W tym roku w ramach akcji 16 Dni Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG działa wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniami Tkalnia i Koło z kwadratu oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury, by wspólnymi siłami promować ideę trzeźwego umysłu i bezpiecznego domu.

- W kampanię zostaną zaangażowane osoby bezpośrednio dotknięte problemem alkoholowym, a także specjaliści pracujący z osobami uzależnionymi i ich rodzinami - mówi koordynatorka akcji Justyna Zielińska. - W tym roku zgierskim hasłem akcji jest "Trzeźwy umysł - bezpieczny dom", a nasze działania nastawione są na edukację pozaformalną prowadzoną w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Oferta dla szóstoklasistów obejmie tematy związane z przemocą, jej rodzajami, sposobami jej przeciwdziałania, a także cyberprzemocą. Dla uczniów gimnazjów odbędą się spotkania ze specjalistą ds. uzależnień.

Kampania rozpocznie się już jutro, a na znak solidarności z ideą akcji organizatorzy zachęcają do wpięcia fioletowo - żółtej wstążeczki.

10 grudnia o godzinie 10.30 odbędzie się Spotkanie na rzecz budowy koalicji "Zgierz otwarty" w Centrum Kultury Dziecka, w którym mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Aktualne informacje: www.facebook.com/16.Dni.Zgierz

.