A A A

zgierz otwarty debataKolejna debata przed wyborami samorządowymi w naszym mieście odbyła się dzięki projektowi "Zgierz Otwarty" 6 listopada w sali TŚ Lutnia. Na pytania o przestrzeń publiczną, kondycję finansową miasta i walkę z dyskryminacją odpowiadało 5 kandydatów.

Udział w debacie wzięło pięcioro kandydatów: Wojciech Budziarski, Anna Didowicz, Andrzej Mięsok, Michał Pieruń i Przemysław Staniszewski. Pozostali kandydaci i kandydatki nie odpowiedzieli pozytywnie na zaproszenie organizatorów i nie uczestniczyli w wydarzeniu.

Debata dotyczyła trzech obszarów tematycznych: ład przestrzenny w Zgierzu, kondycja finansowa i inwestycje miejskie, dyskryminacja i walka z nią. W każdym z nich kandydaci otrzymali po 2 pytania, na udzielenie odpowiedzi mieli łącznie czas 3 minut w każdej turze. Ostatnie pół godziny debaty to pytania i komentarze ze strony publiczności - każdy pytający mógł wykorzystać na pytanie/komentarz 1 minutę, kandydat/ka na odpowiedź mieli 1.5 min.

Spotkanie otworzyła Magdalena Mirys, prezeska Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba:

 

Na początek każdy kandydat/kandydatka przedstawili się, opisując swoje doświadczenie i wizję miasta:

Anna Didowicz

Wojciech Budziarski


Przemysław Staniszewski

Andrzej Mięsok

Michał Pieruń

 

  • I część - Przestrzeń publiczna w Zgierzu

Jak ocenia Pan/Pani zgierski ład przestrzenny? Co należy zmienić albo poprawić i za pomocą jakich narzędzi?

Czy i jak Pana/Pani zdaniem należy zakazać lub ograniczyć ilość i wielkość reklam w przestrzeni publicznej Zgierza?

Przemysław Staniszewski

Wojciech Budziarski

Anna Didowicz

Michał Pieruń

Andrzej Mięsok

 

  • II część - Kondycja finansowa miasta

Jakie działy budżetu są Pana/Pani zdaniem niedoszacowane, a jakie przeszacowane? Innymi słowy - gdzie należą się cięcia, a gdzie zwiększenie środków?

Jakie inwestycje - w przypadku wygranych wyborów - byłyby dla Pana/Pani priorytetowe? W jaki sposób miałyby one zostać sfinansowane?

Michał Pieruń

Wojciech Budziarski

Przemysław Staniszewski

Andrzej Mięsok

Anna Didowicz

 

  • III część - Kondycja finansowa miasta

Czy dostrzega Pan/Pani problem dyskryminacji w Zgierzu? Jeśli tak, jakich grup on dotyczy?

Jakie działania Pan/Pani podjęliby, w przypadku wyboru na Prezydenta Miasta, w kwestii walki z dyskryminacją na "zgierskim podwórku"?

Andrzej Mięsok

Przemysław Staniszewski

Michał Pieruń

Anna Didowicz

Wojciech Budziarski

 

 

 

.