A A A

spotkanie zprzedsiebiorcamiZgierski oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej zorganizował pierwsze spotkanie z udziałem większości kandydatów na prezydenta Zgierza i przedsiębiorcami. Spotkanie odbyło się 29 października w Urzędzie Stanu Cywilnego.

(fot. Magdalena Nowak, ŁIPH)

Zaproszenie do dyskusji przyjęło ośmioro kandydatów na urząd prezydenta Zgierza w zbliżających się wyborach samorządowych: Wojciech Budziarski, Robert Chocholski, Agnieszka Luksztejdt, Andrzej Mięsok, Michał Pieruń, Jerzy Sokół, Przemysław Staniszewski i Mieczysław Witczak. Nieobecni byli: Anna Didowicz (z powodu wcześniej zaplanowanego wyjazdu), Stanisław Nowak (brak odpowiedzi na zaproszenie) i Iwona Wieczorek (nagranie w TVP Łódź).

Spotkanie otworzyła Małgorzata Pomorska, prezeska zgierskiego oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, moderatorem wypowiedzi był Karol Pruski (ŁIPH).

Rozpoczęcie spotkania: 

Rozmowa z Karolem Pruskim:

 

Spotkanie podzielone zostało na trzy części: prezentacja kandydatów (3 min.), odpowiedź na pytanie o współpracę miasta (3 min) i przedsiębiorców oraz odpowiedzi na pytania z sali (po 2 min.). Kandydaci odpowiadali w wylosowanej kolejności.

  • Część I - Prezentacja

Agnieszka Luksztejdt

Jerzy Sokół

Przemysław Staniszewski

Robert Chocholski

Andrzej Mięsok

Mieczysław Witczak

Michał Pieruń

Wojciech Budziarski

 

  • Część II - Pytanie "Będąc przedsiębiorcą w Zgierzu, na jaką współpracę liczył(a)by Pan/i ze strony prezydenta tego miasta?"

Agnieszka Luksztejdt

Jerzy Sokół

Przemysław Staniszewski

Robert Chocholski

Andrzej Mięsok

Mieczysław Witczak

Michał Pieruń

Wojciech Budziarski

 

  • Część III - Pytania od przedsiębiorców obecnych na sali

Agnieszka Luksztejdt

1. Samorząd gospodarczy reprezentowany przez przedstawicieli różnych firm i branż istniejących na terenie miasta Zgierz. Czy to dobry kierunek?

2. Jaką dziedzinę biznesu widzi pani jako przyszłościową dla Zgierza?

 

Jerzy Sokół

1. Czy pan wie jak rozwiązać problem, który pojawił się na początku roku, gdy miastu groziła upadłość? Jak należy na ten problem zareagować? Jakieś środki przedsięwziąć, by ta sytuacja się nie powtórzyła?

2. Jak zatrzymać w naszym mieście młode osoby i jak je zachęcić, by zakładane przez nie rodziny były bardziej liczne?

 

Przemysław Staniszewski

1. W Sejmie mamy trzech posłów mocno związanych ze Zgierzem. Czy uważa pan, że należycie reprezentują interesy naszego regionu, zwłaszcza gospodarcze? Czy można by wykorzystać ich obecność w parlamencie dla dobra miasta?

2. Jako członek "zarządu miasta Zgierza", prawnik, co pan zrobił ws. spalarni śmieci? Jaki jest pana udział?

 

Robert Chocholski

1. Zgierz ma kilka miast i regionów partnerskich: m. in. w Niemczech, na Węgrzech czy Ukrainie. W jaki sposób można wykorzystać to, by wspomóc naszych przedsiębiorców w kontakcie z nimi?

2. Piastowanie stanowiska prezydenta miasta Zgierza to funkcja wymagająca doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, projektami itp. W jaki sposób w dobie wielkiego kryzysu, w którym znalazło się nasze miasto, ma pan zamiar sobie poradzić?

 

Andrzej Mięsok

1. Jak ocenia pan obecną sytuację ekonomiczną mieszkańców Zgierza na tle innych miast? Co jest u nas lepiej lub gorzej niż gdzie indziej? Co pan zamierza zrobić, by mieszkańcom żyło się lepiej?

2. Jaką dziedzinę biznesu widzi pan jako przyszłościową dla Zgierza?

 

Mieczysław Witczak

1. Przedsiębiorcy odczuwają niedosyt wynikający z działań władz samorządowych na ich rzecz. Co chce pan zrobić aby poprawić tę sytuację? Czy jednak ściągnąć do miasta nowych inwestorów? Jeśli tak, to jakich?

2. Mieszkańcy liczą na pozytywne zmiany w naszym mieście. Ważną kwestią jest dla pana ochrona zdrowia, skuteczna opieka medyczna. Jakich zmian chce pan w tym zakresie dokonać?

 

Michał Pieruń

1. Do pobliskiej Łodzi rok rocznie przyjeżdża wiele tysięcy turystów. Czy zamierza pan spróbować powalczyć o to, by odwiedzili także Zgierz? Co trzeba zrobić, by Zgierz też był jednym z przystanków turystycznych regionu?

2. Jak zamierza kandydat wspierać lokalnych przedsiębiorców?

 

Wojciech Budziarski

1. Czy uważa pan, że miasto Zgierz odgrywa jakąkolwiek rolę w przedsiębiorczości naszego regionu? Czy jest na tym polu wiele rzeczy do zrobienia?

2. Który ze zgierskich problemów jest najważniejszy i jego rozwiązaniem zajmie się prezydent w pierwszej kolejności?

 

Rozmowa z Małgorzatą Pomorską:

 

 

Kolejne spotkanie - tym razem kandydatów na prezydenta z mieszkańcami - odbędzie się 5 listopada (środa) o 18.00 również w Urzędzie Stanu Cywilnego. Głównym elementem spotkania będą pytania ze strony publiczności.

spotkanie zprzedsiebiorcami2

.