A A A

akcja liscW ramach Akcji Liść od 8 października 2014 roku w Urzędzie Miasta Zgierza będą wydawane nieodpłatnie worki biodegradowalne. Worki będą wydawane właścicielom domków jednorodzinnych, zarządcom wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Zgierz, gminnym placówkom oświatowym i zasobom komunalnym.

Worki biodegradowalne w kolorze brązowym w ilości 4 szt będą wydawane w pok. nr 012. Odbiór liści będzie odbywać się zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów BIO tj. w dniach: 16 października, 30 października i 13 listopada 2014 r. Zawartość worków będzie kontrolowana.

W ramach przeprowadzonej akcji w pozostałe niewyznaczone dni miesiąca października i listopada istnieje możliwość samodzielnego dostarczenia, własnym transportem worków w kolorze brązowym z liśćmi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Zgierzu przy ul. Barlickiego 3a.

.