A A A

logo szlachetna paczka

Szlachetna Paczka otwiera rekrutację zespołu "SuperW" w Zgierzu. Chętni wolontariusze i wolontariuszki mają czas na zgłoszenia do 20 października.

Ogólnopolski projekt "Szlachetna Paczka" działa 14 lat. Jej celem jest pomoc ubogim rodzinom. Paczka została zainicjowana przez ks. Jacka Stryczka ze Stowarzyszenia WIOSNA. Dziś organizowana jest w ponad 600 lokalizacjach w całej Polsce. W ubiegłym roku pomogła 38 rodzinom w Zgierzu.

Do zadań wolontariuszy i wolontariuszek Szlachetnej Paczki należą spotkania z rodzinami w trudnej sytuacji materialnej i dobór tych, dla których pomoc może być realną szansą na poprawę sytuacji, poszukiwanie i współpraca z darczyńcami przygotowującymi paczki oraz organizacja magazynu i transportu paczek.

Szczególnie poszukiwane są osoby posiadające chęć realnej pomocy, lubiące działać w zespole ludzi z pasją i chcących być częścią prestiżowej drużyny SuperW. Wymagane jest ukończenie 18 lat. Uczestnicy i uczestniczki akcji "Szlachtna Paczka" wezmą udział w szkoleniach, rozwiną kompetencje komunikacji, organizacji własnego czasu, pomogą potrzebującym rodzinom, a przez to mają szansę na realną zmianę miejsca, w który mieszkają.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem strony www.superw.pl do 20 października. Więcej informacji o akcji: www.szlachetnapaczka.pl

źródło: Ewa Zawira, Liderka Projektu Szlachetna Paczka w Zgierzu

 

.