A A A

 

park miejskiZgierscy radni i radne uchwalili nadanie alejkom w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki nazw związanych z polskimi bohaterami narodowymi. Uchwała została zgłoszona przez radnego Andrzeja Mięsoka.

Rada Miasta Zgierza przyjęła, że aleja wokół Stawu Cylkego otrzyma nazwę "Pasaż Orląt Lwowskich". Pozostałe pasaże upamiętniać będą: ks. Ignacego Skorupkę, ks. Stanisława Brzóskę, Żołnierzy Wyklętych, Jana Rodowicza "Anodę" i Dankę Siedzikównę "Inkę".

Siódma propozycja - Pasaż im. Emilii Plater - nie zyskała poparcia, ponieważ ulica o tej samej nazwie już się w Zgierzu znajduje. Najpierw przegłosowano propozycję radnego Aleksandra Fracha (PO) - Pasaż im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, po przerwie przyjęto wniosek przewodniczącego RMZ Jarosława Komorowskiego (SLD) o przemianowaniu tej alei na Pasaż im. gen. Fieldorfa "Nila".

Już wcześniej w Parku istniały pasaże im. Waleriana Łukasińskiego oraz Ryszarda Kuklińskiego.

Żaden z bohaterów, których upamiętniać będą nowe pasaże w Parku Miejskim nie był bezpośrednio związany ze Zgierzem.

.