A A A

migawka

Od IV kwartału 2014 r. będzie można korzystać ze zgierskich migawek elektronicznych. System będzie połączony z migawką MPK Łódź. Karty otrzymały specjalny nadruk, nawiązujący do symboliki i tradycji Zgierza.

Po wprowadzeniu migawek elektronicznych możliwe będzie korzystanie w okresie przejściowym także z papierowych biletów okresowych. Bez zmian pozostaje rozdział na taryfę zgierską i łódzką: w zgierskich autobusach i łódzkiej linii 51 na terenie naszego miasta obowiązywać będą bilety zgierskie, a w kursujących po Zgierzu tramwajach 16 i 46 - łódzkie aglomeracyjne.

System  informatyczny pozwalający na sprzedaż, kontrolę i obsługę biletów w formie elektronicznej zostanie wprowadzony na mocy umowy między Gminą Miasto Zgierz a spółką MPK Łódź z grudnia 2013 r. Dzięki temu na jednej karcie będzie można posiadać migawkę zgierską i łódzką (aglomeracyjną).

 

.