A A A

karta duzej rodziny1

Od 21 lipca można składać w Zgierzu wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Jest to ogólnopolski program zniżek dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci.

Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18. roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Wśród partnerów Karty znajdują się muzea w różnych miastach Polski, PKP i Przewozy Regionalne, ośrodki sportowe i rekreacyjne oraz niektóre sklepy. Dokładny wykaz zniżek i instytucji honorujących Kartę Dużej Rodziny znajduje się na stronie rodzina.gov.pl.

Wnioski przyjmowane będą w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza przy ul. Popiełuszki 3a. Wniosek z pełną dokumentacją w imieniu rodziny może złożyć pełnoletni członek rodziny.

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny znajduje się na stronie Miasta Zgierza: miasto.zgierz.pl oraz www.rodzina.gov.pl.

.