A A A

straz miejska

Opublikowano wyniki konsultacji społecznych ws. funkcjonowania Straży Miejskiej w Zgierzu. Większość mieszkańców pozytywnie ocenia jej pracę i chce jej utrzymania. Możliwe jednak, że to nie koniec badań w tej sprawie.

Jak podaje raport, niemal 2/3 badanych (64%) zgierzan i zgierzanek pozytywnie ocenia pracę Straży Miejskiej w Zgierzu, a 44% ocenia jej działalność "bardzo dobrze". Negatywnie straż miejską postrzega 27% mieszkańców. 68% respondentów opowiada się za utrzymaniem Straży Miejskiej w Zgierzu. Łącznie za likwidacją Straży Miejskiej głosowało 32% mieszkańców.

Straż Miejską w Zgierzu nieco krytyczniej oceniają mężczyźni, osoby w wieku 51-67 lat. Generalnie im młodsza osoba, tym lepiej w jej oczach wypada Straż Miejska. Optymalna liczba pracowników Straży Miejskiej w Zgierzu wynosi średnio 29-30 osób.

Zdaniem badanych Straż Miejska zajmuje się przede wszystkim dbaniem o ład i porządek, w tym ochroną środowiska (44% wskazań), dbaniem o bezpieczeństwo, w tym współpracą z Policją (31% wskazań) oraz generalnie wszelkimi działaniami wynikającymi z ustawy (25%). Najmniej zauważane działania to wyłapywanie bezdomnych zwierząt (6%) oraz pomoc bezdomnym osobom, w tym kierowanie ich do miejsc noclegowych (3%).

Wyniki dla Radia EZG w audycji "Magiel Polityczny" skomentował Paweł Skowroński, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu:

 (6:00)

Analizie poddano 879 ankiet zebranych podczas 9 spotkań w okresie 17 czerwca - 1 lipca.

Raport kończy zdanie, że "ze względu na to, iż we wszystkich spotkaniach w badaniach ankietowych brała udział ta sama grupa osób, co zapewne miało wpływ na wyniki badań, rozważane jest dalsze kontynuowanie konsultacji społecznych". Można się zatem spodziewać, że po wakacjach odbędą się np. konsultacje społeczne przez Internet.

Były to pierwsze tak powszechne konsultacje społeczne w naszym mieście. Jakie doświadczenia i wnioski na przyszłość dostrzegł Wydział Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Młodzieży, organizator konsultacji? Opinią podzieliła się Renata Malinowska z ww. wydziału w audycji "Magiel Polityczny" w Radiu EZG:

 (8:01)

Pełna treść raportu jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Zgierza.

.