A A A
 


"Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG jest organizacją pozarządową, powstałą w odpowiedzi na potrzebę zintegrowania wielu dotychczas odrębnie działających grup społecznych i ich działań". 1 grudnia minął rok działania Stowarzyszenia!

Przez 12 miesięcy Stowarzyszenie podjęło wiele inicjatyw na rzecz Zgierza i jego mieszkańców - ale i nie tylko. Już w marcu 2010 roku było współorganizatorem regionalnej debaty młodzieżowej "Małe kroki - wielki postęp", odbywającej się w ramach programu Młodzież w działaniu. W jej trakcie dyskutowano na temat udziału młodzieży w życiu publicznym, sportu i zdrowia, rynku pracy, a także edukacji pozaformalnej. Głównym organizatorem regionalnej debaty było Stowarzyszenie Inspiratornia z Łodzi, które wspólnie z organizacjami pozarządowymi z Kielc i Elbląga zorganizowało później debatę ogólnopolską.
 
Jednym z pierwszych własnych działań Stowarzyszenia był projekt "Klucz do równości - nie wykluczaj" dofinansowany przez unijny program Młodzież w działaniu. W ramach projektu, trwającego od lipca do listopada 2010, odbyły się debata młodzieżowa oraz konferencja specjalistów. Oba spotkania dotyczyły kwestii przeciwdziałania wykluczeniom społecznym ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, biedę, wyznanie czy niepełnosprawność. Dyskutowano o dyskryminacji i stereotypach, a także szukano rozwiązań i narzędzi, dzięki którym można zminimalizować skutki zjawiska wykluczenia. Kolejnym przedsięwzięciem było zorganizowanie pokazu filmów nt. praw człowieka.
 
Częścią tego projektu była także zbiórka na rzecz ubogich w listopadzie. Zgierzanie z różnych części miasta ochoczo włączyli się w tę akcję, chcą pomóc najbiedniejszym. Zgromadzone ubrania oraz zabawki przekazano Fundacji Pomocna Dłoń, skąd rzeczy trafiły do tych, dla których pomoc i wsparcie są niezbędne. 
 

W październiku Stowarzyszenie zorganizowało II Targi Czasu Wolnego w Zgierzu, będące kontynuacją pierwszych Targów, które, organizowane przez grupę nieformalną, miały miejsce na początku tego roku. Młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą instytucji młodzieżowych, klubów sportowych oraz organizacji pozarządowych, by później móc aktywnie spędzać swój czas pozaszkolny.
 
 
1 listopada członkowie Stowarzyszenia włączyli się także do zbiórki na renowację starych i zniszczonych nagrobków na zgierskich cmentarzach, organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Zgierza.
 

Działalność Stowarzyszenia to także konkursy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pierwszym z nich był konkurs "Majowe Dziedzictwo - Moja Konstytucja 2010", w którym młodzież miała utworzyć swój autorski projekt konstytucji. Prace, które napłynęły z całego powiatu, udowodniły, że młodzież ma swoją wizję tego, jak powinno funkcjonować państwo oraz jakie prawa i obowiązki powinien mieć obywatel. Celem konkursu było umożliwienie wypowiedzenia się młodzieży - i to się udało.
 
Drugim konkursem były "Letnie Impresje", w ramach którego młodzież przysyłała swoje prace literackie oraz fotograficzne, dotyczące wyjątkowych chwil w czasie wakacji. Wybór tych najlepszych był niezwykle ciężki, ale w końcu zostały wyłonione. Jak widać nie trzeba być profesjonalnym fotografikiem czy pisarzem, żeby stworzyć naprawdę interesujące dzieła - zgierska młodzież po raz kolejny pokazała, że ma twórczy potencjał.
 
Członkowie Stowarzyszenia dzięki różnym szkoleniom cały czas poszerzają i pogłębiają swoje wiadomości dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych, a także działania w grupie. Od lutego do września uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, dzięki którym poznali tajniki skutecznej komunikacji interpersonalnej, prawnych oraz finansowych aspektów funkcjonowania organizacji, pozyskiwania środków unijnych, a także współpracy między organizacją a samorządem lokalnym. W trakcie drugiego szkolenia, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz, nauczyli się asertywnej komunikacji i zarządzania czasem oraz pobudzili swą kreatywność.
 

Jako ostatnia akcja, która jest aktualna na początku grudnia - Międzynarodowa Kampania 16 Dni przeciwko przemocy wobec kobiet, której współorganizatorem w Zgierzu jest właśnie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG. Dotychczas odbyła się Konferencja "Dorosłość a dojrzałość" - przed nami jeszcze koncert "My też mówimy NIE przemocy wobec kobiet", a także różnego rodzaju warsztaty.
 
 
 
Na koniec parę słów od prezeski Stowarzyszenia, Justyny Zielińskiej:
  
"Podsumowanie ostatnich 12 miesięcy nie jest łatwe, bo i rok za nami nie należał do prostych. Gdy 1 grudnia 2009 spotkało się pod jednym dachem 15 osób - młodych i aktywnych na różnych polach mieszkańców Zgierza wiedzieliśmy, że przyświeca nam jeden cel - chęć zmian, potrzeba zrobienia czegoś dla własnego otoczenia. Chcieliśmy wykorzystać swój potencjał i własne umiejętności dla dobra wspólnego. I choć może brzmi to górnolotnie, to właśnie to połączyło ze sobą grupę kilkunastu zupełnie róznych osób. Przez te 12 miesięcy byliśmy i działaliśmy tam, gdzie mogliśmy pomóc - m. in. projekt "Klucz do równości - nie wykluczaj", zbiórka 1 listopada na remonty starych nagrobków, Targi Czasu Wolnego, Kampania 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet. Zawsze chetnie włączaliśmy się w pomoc znajomym środowiskom i organizacjom działającym nie tylko na terenie miasta.
 
Cieszyliśmy się naszymi sukcesami. ale ten rok to nie tylko radości i niekończąca się dobra passa. Był to także czas rozstań, zmian. Dziś jesteśmy jakby znów na początku drogi, choć bogatsi o nowe doświadczenia. Choć bywa ciężko, wiemy, że nadal chcemy robić swoje. Plany na przyszłość? Kontynuować to, co rozpoczęliśmy. Współpraca z młodymi zgierzanami, praca na rzecz miasta, wsparcie inicjatyw lokalnych, akcje edukacyjne i wszystkie akcje prospołeczne...  Będziemy pracować tak, jak dotąd, nadal oczekując na nowych członków i członkinie".
 
.