A A A


1 grudnia 2010 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zgierzu odbyła się II Zgierska Konferencja w ramach Międzynarodowej Kampanii 16 Dni przeciwko przemocy wobec kobiet. Temat "Dorosłość a dojrzałość" przyświecał zgromadzonym przedstawicielom różnych zgierskich środowisk, którzy dzielili się swoimi opiniami i doświadczeniami.

Konferencję otworzyła organizatorka Kampanii 16 Dni, Justyna Zielińska, która opowiedziała o kulisach przeniesienia Kampanii na grunt zgierski, charakteryzując przy tym specyfikę tegorocznej edycji, która w Zgierzu skupia się głównie na temacie młodych dziewcząt wchodzących w świat dorosłych.

Prezentację na temat cyberprzemocy oraz związanych z nią aspektów prawnych przedstawił Szkolny Klub Przeciwko Cyberprzemocy "SofA". Młodzież zajmująca się tym tematem omówiła dane pochodzące z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas szóstych szkół podstawowych, które można uznać za optymistyczne - zdecydowana większość badanych orientuje się bowiem co nieco w kwestiach prawnych związanych z agresją elektroniczną, a ponadto bardzo duża grupa dzieci rozmawia ze swoimi rodzicami na temat zagrożeń płynących z Internetu czy telefonów komórkowych. Klub "SofA" zaprezentował także właściwą procedurę reagowania wobec sprawcy i ofiary w przypadku zajścia cyberprzemocy, udowadniając, że jeśli chodzi o cyberprzemoc "nie jesteśmy bezradni".

Pani psycholog Jadwiga Ziarnik z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej podzieliła się swoimi spostrzeżeniami, które wyniosła z przeprowadzonych wśród młodzieży gimnazjalnej warsztatów dotyczących problemów dorastania i dojrzewania. Jak zauważyła, młodzież potrzebuje wiedzy w zakresie tej tematyki, o czym świadczy zainteresowanie takimi warsztatami. Niestety, przeszkodą jest szkolna biurokracja, która w poważny sposób ogranicza możliwość spotkania uczniów z psychologiem "poza budynkiem szkoły". Ten temat stał się obiektem poważnej dyskusji pomiędzy zgromadzonymi, którzy próbowali wskazać na różne sposoby, dzięki którym młodzież mogłaby dowiedzieć się bardzo wiele na temat dojrzewania fizycznego i psychicznego od specjalistów, a rodzice nie obawialiby się o to, jaką wiedzę posiądą ich pociechy.

Wystawę książek poświęconych tematyce kobiecej, a także problemowi przemocy wobec kobiet i dzieci przygotowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Zgierzu. Jak wskazano w zbiorach biblioteki jest mnóstwo pozycji, dzięki którym można także oswajać się z trudnymi sprawami dotyczącymi nieszczęśliwych wypadków losowych oraz uczyć się tolerancji wobec różnych odmienności czy funkcjonowania w patologicznej rodzinie. Wiele z książek w niesamowity sposób przydałoby się nauczycielom i pedagogom szkolnym, którzy niejednokrotnie uciekają od wypełniania wychowawczej funkcji, jaką ma pełnić szkoła. Niestety literatura, a zwłaszcza naukowa czy popularnonaukowa, nawet jeśli pisana w sposób przystępny, nie cieszy się popularnością społeczeństwa.

Końcowym punktem konferencji było przedstawienie przez Justynę Zielińską przewodniego ogólnoświatowego hasła Międzynarodowej Kampanii 16 Dni w 2010 roku, jakim jest "Struktury Przemocy: Zależności Między Militaryzmem i Przemocą Wobec Kobiet". Całe spotkanie uznać należy za naprawdę udane i owocne. Mamy nadzieje, że zaowocuje ono wielopłaszczyznową współpracą pomiędzy wszystkimi zgromadzonymi instytucjami i organizacjami, wśród których - w osobie swojego przewodniczącego - była także nowo wyłoniona Młodzieżowa Rada Miasta Zgierza.

Za rok kolejna konferencja, na którą już teraz można zaprosić wszystkich, którzy chcą rozmawiać o przeciwdziałaniu przemocy czy problemach młodzieży. A od rozmowy do współpracy i działania tylko jeden krok.

 

Adrian Skoczylas

.