A A A

straz miejskaRozpoczęły się w Zgierzu konsultacje społeczne w sprawie funkcjonowania straży miejskiej. Pierwsze z dziesięciu spotkań odbyło się w Szkole Podstawowej nr 3.

Na otwarte spotkanie konsultacyjne przyszło około 60 mieszkańców głównie osiedla Rudunki. Zdania dotyczące istnienia lub likwidacji straży miejskiej w Zgierzu były podzielone. To, co łączyło wszystkich to chęć dowiedzenia się jakie argumenty zaprezentują obie strony i jaki będzie efekt konsultacji.

Wypowiedzi mieszkańców przed konsultacjami

 (4:45)

Wypowiedź komendatki Powiatowej Komendy Policji, Iwony Lewandowskiej

 (0:57)

Podczas spotkania prezydent Iwona Wieczorek poinformowała mieszkańców, że nie ma jednoznacznego zdania na temat istnienia straży miejskiej - to od mieszkańców ma zależeć, czy będzie ona dalej działać w Zgierzu czy nie, czy ilość strażników zostanie zwiększona czy zmniejszona. Swoje stanowisko przedstawił także komendant zgierskiej straży miejskiej, Dariusz Bereżewski.

Rozmowa z komendantem Straży Miejskiej w Zgierzu

 (1:47)

Po wypowiedziach prezydent oraz komendanta, mieszkańcy mieli możliwość zadawać pytania. Pytano m. in. o celowość spotkania, powód, czemu odbywają się na pół roku przed wyborami i co zmieni ewentualna likwidacja straży miejskiej. Na zakończenie spotkania zgromadzeni wypełnili anonimowe ankiety, w których mieli ocenić dotychczasową działalność i potrzebę istnienia zgierskiej straży miejskiej. Mieszkańcy po spotkaniu skarżyli się, że cała sprawa wygląda na początek kampanii wyborczej prezydent Wieczorek.

Komentarze mieszkańców po konsultacjach

 (4:56)

Prezydent Iwona Wieczorek zapewniła, że od ankiet zależy dalszy los straży miejskiej - w razie wyrównanych opinii, w Zgierzu może odbyć się referendum w tej sprawie. Prezydent zachęciła także do udziału w kolejnych spotkaniach konsultacyjnych zarówno popierających, jak i krytykujących działalność zgierskiej straży. 

Rozmowa z prezydent Iwoną Wieczorek

 (4:18)

Lista (terminy i miejsca) spotkań konsultacyjnych

Konsultacje społeczne ws. Straży Miejskiej w Zgierzu były tematem audycji  "Magiel Polityczny" w Internetowym Radiu Obywatelskim EZG. Gościem programu była Magdalena Mirys z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Zachęcamy do wysłuchania fragmentu programu:

 (7:03)

.