A A A


"Bądź wolontariuszem! Zmieniaj świat i siebie!" - to hasło ogłoszonego dziś przez Komisję Europejską Europejskiego Roku Wolontariatu.

 

Badanie eurobarometru z maja 2010 r. wykazało, że 3 na 10 Europejczyków utrzymuje, iż aktywnie angażuje się w wolontariat. Istnieje wiele różnych definicji wolontariatu i tradycji z nim związanych. Wspólnym wątkiem tych działań jest to, że w każdym miejscu, gdzie ludzie organizują się, aby sobie pomagać i wspierać potrzebujących, korzyści odnosi nie tylko społeczeństwo jako całość — korzyści czerpią także jednostkowi wolontariusze. Dzięki wolontariatowi ludzie nabywają wiedzę, ćwiczą umiejętności i poszerzają sieć kontaktów społecznych, co często prowadzi do nowych lub lepszych możliwości zatrudnienia, a także rozwoju osobistego i społecznego.

Aby podkreślić znaczenie pracy wolontariuszy, zachęcić innych do podjęcia działalności wolontariackiej oraz odpowiedzieć na stojące przed nimi wyzwania, wyznaczono cztery główne cele roku 2011 jako Europejskiego Roku Wolontariatu:

  • zmniejszenie barier dla wolontariatu w UE;

  • mobilizacja organizacji wolontariuszy i poprawa jakości wolontariatu;

  • wynagradzanie i uznawanie działań wolontariackich;

  • szerzenie wiedzy o wartości i znaczeniu wolontariatu.

 

Więcej na stronie ngo.pl

źródło: www.ngo.pl

 

.