A A A

zgierz widokPrezydent Miasta Zgierza zaprasza Mieszkańców Gminy Miasto Zgierz i organizacje pozarządowe działające na terenie miasta na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 15 maja 2014 roku o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.

Przedmiotem konsultacji społecznych będzie projekt Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Niniejsze konsultacje społeczne będą przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/267/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych.

List do mieszkańców!
Projekt i dokumentacja

źródło: www.miasto.zgierz.pl

.