A A A

Od marca zmniejsza się opłata za odbiór śmieci. Za odpady zbierane selektywnie zapłacimy 6 zł od osoby, za odpady niesegregowane 11 zł. Do końca lutego trzeba ponownie złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

smieci segregacja

Na styczniowej sesji Rada Miasta Zgierza przyjęła uchwałę, zgodnie z którą opłata za zbiórkę odpadów będzie wynosić 6 zł (wcześniej 8 zł) od osoby za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz 11 zł (wcześniej 12 zł) od osoby za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.

W związku ze zmianą stawki właściciele nieruchomości zobowiązani są do ponownego złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DEKLARACJA

Deklaracje należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. w Urzędzie Miasta Zgierza Plac Jana Pawła II 16, pok. nr 10 i 11 lub w Punkcie Obsługi Interesanta (parter budynku).

Więcej informacji: www.odpady.miasto.zgierz.pl

tel. 42 714 32 33, 42 714 31 61, 42 714 31 51

 

.