A A A

Od stycznia 2014 roku na terenie trzech miast w Łódzkiem –  Brzezin, Radomska i Zgierza – rozpoczęła się realizacja programu „Rewitalizacja społeczna” i projektu „Społecznie aktywni – by żyło się lepiej”.

laznia miejska

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja - Ty - My" we współpracy z Gminą Miasto Zgierz obejmuje szereg działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej i kulturalnej mieszkańców Zgierza.

Dla każdej z grup docelowych przewidziano nieco inne formy aktywności. Dla osób pozostających bez pracy przygotowany zostanie blok szkoleniowo-doradczy, w ramach którego odbywać się będą warsztaty z doradztwa zawodowego czy przedsiębiorczości, a uczestnicy przejdą szkolenia zawodowe umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji na stanowiskach: kelner, pokojowa, recepcjonista, pracownik ogólnobudowlany czy konserwator terenów zielonych. Następnie zweryfikują oni w praktyce swoje umiejętności podczas kilkumiesięcznych płatnych staży zawodowych. W trakcie staży miedzy innymi odnowione zostaną dwie klatki schodowe w dwóch zgierskich kamienicach oraz uporządkowany zostanie teren zielony wokół nich.

Dla młodych zgierzan utworzony zostanie Klub Młodzieżowy w Łaźni Miejskiej, gdzie odbywać się będą warsztaty muzyczne, aktorskie i fotograficzne. Świadczona będzie tam również pomoc pedagogiczna, a także w miarę potrzeb prowadzone będą konsultacje z doradcą zawodowym bądź psychologiem. Dla młodzieży przewidziano jeszcze jedną formę aktywności - projekt „MURALE” zakładającym cykl warsztatów plastycznych uwieńczonych wspólnym stworzeniem muralu na ścianie jednego z budynków położonych na terenie rewitalizowanym.

Starsi mieszkańcy Zgierza zaproszeni zostaną do wzięcia udziału w spotkaniach dyskusyjnych z zaproszonymi prelegentami, będą mogli także podnieść swoje kwalifikacje uczęszczając na kurs komputerowy. Wśród działań służących integracji społeczności lokalnej przewidziano organizację pikniku rodzinnego, na który składać się będą: odsłonięcie muralu, prezentacje prac fotograficznych oraz liczne występy artystyczne. Dla uczestników projektu i ich rodzin zorganizowany zostanie także wyjazd integracyjny, a dla społeczności lokalnej prowadzone będzie poradnictwo prawne i psychologiczne. Na terenie parku uruchomiona zostanie siłownia zewnętrzna gdzie będą odbywać się bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone przez wykwalifikowanego trenera.

Projekty realizowane są w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączna suma projektu to ponad 1,173 mln zł.

źródło: Rewitalizacja społeczna w Łódzkiem, Dariusz Krajewski, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” 

 

.