A A A

 

model dzialan systemowychW Urzędzie Miasta Zgierza odbyło się spotkanie w ramach projektu pt. "Model Działań Systemowych - MDS" realizowanego przez NZOZ Monar w Łodzi z filią w Ozorkowie. Projekt służy poszukiwaniu metody wczesnej interwencji socjalnej przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży w województwie łódzkim.

Model działań systemowych to narzędzie, które pozwoli zapobiegać wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Model nie koncentruje się na mało skutecznych próbach rozwiązywania pojedynczych, wyizolowanych problemów, takich jak przemoc, uzależnienia czy bezrobocie, ale zakłada pracę z młodzieżą w jej środowisku naturalnym, z uwzględnieniem występującej tam różnorodności i wszystkich pojawiających się tam problemów.

 

.